Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Tấm Gạo  ››  Tấm nếp

Tấm nếp

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm                                     100% tối đa

Tấm 8/10 - 10/10                  5,0% tối đa

Tấm 3/10 - 8/10                    90% tối thiểu

Độ ẩm                                 14%

Tấm loại C1                         5,0% tối đa

Tạp chất và thóc                   0,5% tối đa

Mức độ xay xát                   Xát tốt

Các tiêu chuẩn khác            Theo tiêu chuẩn Việt Nam  
 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Tấm gạo

Tấm gạo

Tấm Gạo

Giá : Liên hệ