Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Tấm Gạo  ››  Tấm gạo

Tấm gạo

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm 8/10 - 10/10                 8,0% tối đa

Độ ẩm                                 14%

Tấm loại C1                         5,0% tối đa

Hạt vàng                              2,0% tối đa

Tạp chất                              0,2% tối đa

Mức độ xay xát                   Xát tốt

Các tiêu chuẩn khác            Theo tiêu chuẩn Việt Nam  
 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Tấm nếp

Tấm nếp

Tấm Gạo

Giá : Liên hệ