Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Gạo Trắng  ››  Gạo 5% tấm

Gạo 5% tấm

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm                                    5% tối đa (3/4)

Độ ẩm                                 14%

Hạt hư                                 0,5% tối đa

Hạt vàng                              0,5% tối đa

Hạt đỏ và sọc đỏ                  0,5% tối đa

Bạc bụng                             5,0% tối đa (3/4)

Hạt nếp                               0,5% tối đa

Tạp chất                              0,1% tối đa

Thóc lẫn                              10 hạt/kg

Mức độ xay xát                    Xay xáy tốt và đánh bóng 02 lần

Chất lượng                          Sortex

Chiều dài trung bình hạt         6,2 mm

Các tiêu chuẩn khác             Theo tiêu chuẩn Việt Nam

 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Gạo 10% tấm

Gạo 10% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 15% tấm

Gạo 15% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 25% tấm

Gạo 25% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ