Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Gạo Trắng  ››  Gạo 15% tấm

Gạo 15% tấm

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm                                    15% tối đa (2/3)

Độ ẩm                                 14,5%

Hạt hư                                 1,5% tối đa

Hạt vàng                              2,0% tối đa

Hạt đỏ và sọc đỏ                  5,0% tối đa

Bạc bụng                             8,0% tối đa (3/4)

Hạt nếp                               1,0% tối đa

Tạp chất                              0,3% tối đa

Thóc lẫn                              20 hạt/kg

Mức độ xay xát                    Xay xát tốt

Chiều dài trung bình hạt         6,2 mm

Các tiêu chuẩn khác             Theo tiêu chuẩn Việt Nam 
 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Gạo 5% tấm

Gạo 5% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 10% tấm

Gạo 10% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 25% tấm

Gạo 25% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ