Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Gạo Trắng  ››  Gạo 10% tấm

Gạo 10% tấm

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm                                    10% tối đa

Độ ẩm                                 14%

Hạt hư                                 0,75% tối đa

Hạt vàng                              0,75% tối đa

Hạt đỏ và sọc đỏ                  0,75% tối đa

Bạc bụng                             7,0% tối đa (3/4)

Hạt nếp                               1,0% tối đa

Tạp chất                              0,1% tối đa

Thóc lẫn                              10 hạt/kg

Mức độ xay xát                    Xát trắng và đánh bóng 02 lần

Chiều dài trung bình hạt         6,2 mm

Các tiêu chuẩn khác             Theo tiêu chuẩn Việt Nam

 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Gạo 5% tấm

Gạo 5% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 15% tấm

Gạo 15% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ

Gạo 25% tấm

Gạo 25% tấm

Gạo Trắng

Giá : Liên hệ