Video hướng dẫn

Home  ››  Sản phẩm  ››  Gạo Nếp  ››  Nếp hạt nhỏ

Nếp hạt nhỏ

Mã sản phẩm:

Giá : Liên hệ

Product quantity: 0 items

Tiêu chuẩn tham khảo

Tấm                                    10% tối đa (2/3)

Độ ẩm                                 14%

Hạt hư + Hạt vàng                5,0% tối đa

Hạt đỏ và sọc đỏ                  2,0% tối đa

Gạo lẫn                               8,0% tối đa

Tạp chất                              0,2% tối đa

Thóc lẫn                              10 hạt/kg

Mức độ xay xát                    Xay xáy tốt

Cỡ hạt                                 Hạt nhỏ

Các tiêu chuẩn khác             Theo tiêu chuẩn Việt Nam

 

 
Chia sẻ: 

Sản phẩm khác

Nếp hạt to

Nếp hạt to

Gạo Nếp

Giá : Liên hệ