Video hướng dẫn

Đội ngũ nhân viên

Công ty TNHH Thịnh Phát có đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết, giỏi về chuyên môn, tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng cho sự phát triển vững chắc của công ty bên cạnh bề dày kinh nghiệm trong điều hành quản lý của Ban lãnh đạo.

                                 

Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm đến cuộc sống của người lao động, chú trọng việc đào tạo và bồi dưỡng năng lực cán bộ. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn kiến thức về chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn. Hàng năm công ty còn cử các lãnh đạo chủ chốt đi tham dự các buổi hội thảo, tập huấn, các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

                                 

Share: