Video hướng dẫn

Hệ thống kho bãi
Mặt sau tiếp giáp sông lớn
Khuôn viên rộng, bố trí khoa học
Xe tải hàng
Băng chuyền tải hàng
Bồn sấy
Kiểm hàng xuất
Nhập nguyên liệu
Gạo trong kho
Thịnh Phát
Đóng hàng xuống sà lan
Sà lan chở hàng
Silo thành phẩm
Silo chứa nguyên liệu
Dây chuyền xay xát đánh bóng
Sấy thành phẩm
Bơm lúa nguyên liệu
Dây chuyền xay xát đánh bóng

Album khác

Khách ghé thăm
Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam
Đội bóng Thịnh Phát
Hệ thống kho bãi
Tập huấn vệ sinh ATTP